Wat het bestuur doet

De Zwolse Zangraad behartigt de belangen van de leden van de vereniging. Dit betekent dat er subsidies worden aangevraagd voor dirigent en pianist, voor zaalhuur e.d.. De Zwolse Zangraad werkt nauw samen met de Zwolse Muziekraad, Kunst & Zo, de Vrijwilligerscentrale en organisaties die repetitie- en optreedruimten aanbieden.

Jaarlijkse activiteiten van de Zwolse Zangraad waar de koren bij betrokken zijn

- Medewerking van een koor aan de 4 mei herdenking,.
- Organiseren van kooroptredens tijdens Open Monumentendag.
- Jaarlijks organiseert de Zangraad het Korenfestival "Zwolle zingt!". Er worden dan ongeveer 25 korte 
   kooroptredens georganiseerd in theater Odéon evenals enkele workshops. Deze activiteiten trekken meer dan
   1.000  bezoekers. Aan deelname zijn geringe kosten verbonden. 

Word ook lid van de Zwolse Zangraad!

Het is belangrijk dat u zich aanmeldt als lid van de vereniging, u deelt dan in alle bovenstaande voordelen.
Kijk hier voor de prijzen van het lidmaatschap en de manier waarop u zich kunt aanmelden.

Het bestuur van de Zwolse Zangraad bestaat uit:

Voorzitter
Vacature

Secretaris:
Karel Meulenbeld 06-57075917
Info@zwolsezangraad.nl

Penningmeester en websitebeheer: 
Rienk Geertsma 06-40122243
Info@zwolsezangraad.nl

Bank: 
NLRABO0121169324 
KvK: 40061882